Svaru verificēšana un kalibrēšana

Svaru verificēšana un kalibrēšana

Loading...

Sadarbībā ar Latvijā un Eiropas Savienībā akreditētām metroloģijas laboratorijām veicam automātisko un neautomātisko svaru, atsvaru pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu. Kalibrēšanu veicam neautomātiskajiem svariem, atsvariem un dozatoriem.

Svaru verificēšana un kalibrēšana
Svaru verificēšana un kalibrēšana

Saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem Nr. 210 par “Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumiem” verificētus svarus jālieto šādās jomās:
3.1.1. masas noteikšanai komercdarījumos;
3.1.2. masas noteikšanai, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, soda naudas, kompensācijas, atlīdzības vai tamlīdzīgus maksājumus;
3.1.3. masas noteikšanai normatīvajos aktos par mērījumu vienotību paredzētajos gadījumos, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā;
3.1.4. ķermeņa masas noteikšanai ārstniecībā, lai novērtētu un novērotu pacientu fizisko attīstību, diagnosticētu slimību un noteiktu ārstēšanu;
3.1.5. masas noteikšanai, lai pagatavotu zāles atbilstoši receptei, kā arī masas noteikšanai analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās;
3.1.6. masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā un preču fasēšanā.

Ministra kabineta noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” nosaka verificēšanas periodiskumu:
• neautomātiskie svari I un II klase (augstas precizitātes svari) ne retāk kā reizi divos gados;
• neautomātiskie svari III un IIII klase (tirdzniecības svari, galda svari, automašīnu svari) ne retāk kā reizi gadā;
• automātiskie svari ne retāk kā reizi divos gados;
• atsvari ne retāk kā reizi divos gados.